Συνέντευξη

Η Ideogram συμμετείχε σε συνέντευξη με θέμα την εταιρική ταυτότητα σε εταιρείες καφεστίασης στο περιοδικό SNACK & COFFEE της εταιρείας FORUM S.A με θέμα: Δημιουργία Σωστής Εταιρικής Ταυτότητας.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν εκτενώς μια εταιρική ταυτότητα;
Η χρήση της ορολογίας έχει προκύψει για να περιγράψει το σύνολο από διάφορες εφαρμογές οπτικής και έντυπης επικοινωνίας. Η δημιουργία και ο σχεδιασμός της ως προϊον υψηλής επαγγελματικής αξίας, είναι κυρίαρχος γιατί συμβάλει στην ανάδειξη και αναγνωρισημότητα μιας επιχείρησης.
Τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν και απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα είναι κατά κύριο λόγο το εταιρικό λογότυπο και οι εφαρμογές του σε επαγγελματικές κάρτες, φακέλους αλληλογραφίας, επιστολόχαρτα. Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ταυτότητα είναι τα εξής: Εταιρική ή προϊοντική καταχώριση, έντυπα λογιστηρίου και εσωτερικής διακίνησης έγγραφα, μπλοκ σημειώσεων, ετικέτες, επιγραφές και Folder. Με την ορθή και σωστή δημιουργία της από επαγγελματιές γραφίστες, διασφαλίζουμε την αξία της εταιρίας μας ως μέσω επικοινωνίας γιατί είναι η κινητήρια δύναμη που θα μας διαφοροποιήσει και θα μας ενισχύσει από τον ανταγωνισμό.

Ποιες ανάγκες καλύπτονται με τη δημιουργία της εικόνας μιας επιχείρησης;
Από την σωστή επιλογή εικαστικών στοιχείων, όπως γράμματα, εικόνες, χρώματα, σχήματα, τη σωστή και καλή διαχείριση αυτών στο χρόνο και στο χώρο, με ισορροπημένη και καινοτόμο σχεδίαση, μετουσιώνουμε την τέχνη σε χρηστικό μήνυμα επικοινωνίας, καλύπτοντας τη δυναμική ανάγκη για ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία η οποία επιτυγχάνεται μόνο από σωστή και επαγγελματική σχεδίαση. Οι ανάγκες που καλύπτουμε αφορούν την εμπορική μας αναγνώριση για τα προϊόντας ή τις υπηρεσίες μας, τη διαχρονικότητα μας ως προϊον υψηλής εμπορικής αξίας, τη φιλοσοφία μας και τους στόχους μας για μια αναγνωρίσιμη και σωστή εμπορική εικόνα. Είναι σημαντικό γιατί μας ξεχωρίζει από το πλήθος και τον ανταγωνισμό. Βασικός μας στόχος είναι η δημιοργία ενός μοναδικού και βασικού πλασίου το οποίο θα μας χαρακτηρίζει και θα προσδίδει το ύφος και την στρατηγική της δραστηριότητας μας. Η εμπορική αξία που δίνει είναι μεγάλη και αυτή ορίζεται κυρίαρχα με την σωστή επιλογή και χρήση της εικόνας που θέλουμε να αναδείξουμε!

Η εταιρική ταυτότητα αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα η κορωνίδα της εύστοχης παρουσίασης μιας επιχείρησης.

Σε ποια σημεία μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί η εικονική παρουσίαση μιας εταιρείας; (πχ λογότυπο, έντυπα, διαδίκτυο, δημόσιες σχέσεις, διακόσμηση, ρούχα προσωπικού, συσκευασίες, άλλο)
Το λογότυπο ως βασικό και κυρίαρχο στοιχείο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και στο μοτίβο για τις εφαρμογές της εταιρικής μας ταυτότητας. Η εφορμογή του είναι η ταυτότητα μας και το ύφος που το διέπει αντιπροσωπεύει την αισθητική μας και συννάμα το concept που ακολουθούμε για τις εφαρμογές του. Κάθε εταιρία και ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει και πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εταιρική εικόνα, ανάλογη με τις υπηρεσίες ή προϊόντα του. Για την προβολή μας με έντυπα μέσα ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας και των μέσων που χρησιμοποιούμε στα κοινωνικά δίκτυα, για εμπορικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, για τον κλάδο της συσκευασίας και της προϊοντικής ετικέτας, στα είδη και τα προϊόντα εστίασης, βιολογικά, ελαιόλαδο, τρόφιμα, ποτά , καλλυντικά κλπ κλπ. Η λίστα δεν έχει τέλος, η σωστή χρήση της είναι βασικό μέλημα για κάθε μεγάλη ή μικρή εταιρία.

Συνέντευξη στη Webart

Για ποιο λόγο αξίζει μια επιχείρηση να επενδύσει στον τρόπο προβολής του εταιρικού προφίλ και της φιλοσοφίας της μέσω της εικόνας; Γιατί να επικεντρωθεί στην επικοινωνία με το κοινό (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, υπάλληλοι κ.α) μέσω εντύπων ή διαδικτύου;
Για να επιτευχθεί η σωστή εμπορική εικόνα μιας εταιρίας, θα πρέπει να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε τη φιλοσοφία και τους στόχους της, το όραμα και την αισθητική της, και να επικοινωνήσει την εικόνα της ως προίον υψηλής υπηρεσίας και προβολής. Να επικεντρωθεί στα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την ανθρωποκεντρική και εμπορική της παρουσία και συνάμα να επιτύχει μια αρτιότητα σε όλους τους τομείς ή προϊόντα των δραστηριοτήτων της.

Κρίνετε πώς η εταιρική ταυτότητα είναι ιδανικός τρόπος προώθησης και προβολής μιας επιχείρησης; Γιατί;
Δεν είναι απλά ένας ιδανικός τρόπος, αλλά μια ουσιαστική ανάγκη και η επιτυχία της εξαρτάται από το καλό design. Η χρήση και η δημιουργία ολοκληρωμένης εταιρικής εικόνα, είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για κάθε χρήσιμη και στοχευόμενη επικοινωνία.