Eta

Εταιρική Ταυτότητα

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας. Brand Design

Είμαστε η IDEOGRAM, βραβευμένο δημιουργικό γραφείο με έδρα τη Γλυφάδα από το 2004. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε σε εταιρείες και επαγγελματίες ποιοτικές υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού και τυπογραφικές εκτυπώσεις, για την δημιουργία μοναδικών και ποιοτικών εικαστικών που αναδεικνύουν τη φιλοσοφία, την αισθητική και το προφίλ της επιχείρησης και δραστηριότητας σας. Εταιρική ταυτότητα εννοούμε το πλήθος από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που θα χρειαστεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση για να προσδιορίσει την εικόνα της και να επικοινωνήσει μέσω αυτής, το χαρακτήρα και την ταυτότητα που πρεσβεύει. Το λογότυπο, οι επαγγελματικές κάρτες, εταιρικό έντυπο, company profile, εταιρική καταχώριση, μπλοκ, φάκελοι, banners, επιγραφές, folder, αφίσες, brand square, businnes templates, ιστοσελίδες, ορισμένα από τα είδη που αποτελούν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα και ανάλογα την γραφιστική τους σχεδίαση επιτυγχάνουμε και το αντίστοιχο εταιρικό προφίλ.

Επενδύστε στον ποιοτικό και σύγχρονο σχεδιασμό για την δημιουργία της δικής σας μοναδικής εταιρικής ταυτότητας. Επιλέξτε σωστά και ουσιαστικά τους ανθρώπους που θα πιστέψουν σε εσάς και είναι ικανοί να σχεδιάσουν λειτουργικά και αξιόπιστα, με επιτυχία και φρέσκια αντίληψη τη δική σας εταιρική ταυτότητα. Από την σωστή επιλογή εικαστικών στοιχείων, όπως γράμματα, εικόνες, χρώματα, σχήματα, τη σωστή και καλή διαχείριση αυτών στο χρόνο και στο χώρο, με ισορροπημένη και καινοτόμο σχεδίαση, μετουσιώνουμε την τέχνη σε χρηστικό μήνυμα επικοινωνίας. Αξιοποιούμε τη δική σας δυναμική και θέληση, για ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία η οποία επιτυγχάνεται μόνο από σωστή και επαγγελματική σχεδίαση. Brand Design για εταιρείες και προϊόντα.   

Για να επιτευχθεί η σωστή εταιρική εικόνα της εταιρίας μας, θα πρέπει να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε τη φιλοσοφία και τους στόχους της, το όραμα και την αισθητική της, την εμπειρία μας ως προϊόν υπηρεσίας, όλα δηλαδή τα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την ανθρωποκεντρική της παρουσία και συνάμα να επιτύχουμε την ίδια αρτιότητα σε όλους τους υπόλοιπους τομείς ή προϊόντα των δραστηριοτήτων μας.

Από την σωστή επιλογή εικαστικών στοιχείων, όπως γράμματα, εικόνες, χρώματα, σχήματα, τη σωστή και καλή διαχείριση αυτών στο χρόνο και στο χώρο, με ισορροπημένη και καινοτόμο σχεδίαση, μετουσιώνουμε την τέχνη σε χρηστικό μήνυμα επικοινωνίας. Ουσιαστικά αξιοποιούμε τη δική σας δυναμική και θέληση, για ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία η οποία επιτυγχάνεται μόνο από σωστή και επαγγελματική σχεδίαση.

Προιόν υψηλής αξίας!

Η χρήση της ορολογίας έχει προκύψει για να περιγράψει το σύνολο από διάφορες εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας. Η δημιουργία και ο σχεδιασμός τους ως προϊόν υψηλής επαγγελματικής αξίας, είναι κυρίαρχος γιατί συμβάλει στην ανάδειξη και αναγνωρισιμότητα μιας επιχείρησης.

Με την ορθή και σωστή δημιουργία της από επαγγελματίες γραφίστες, διασφαλίζουμε την αξία της εταιρίας μας ως μέσω επικοινωνίας γιατί είναι η κινητήρια δύναμη που θα μας διαφοροποιήσει και θα μας ενισχύσει από τον ανταγωνισμό.

Η δική σας επιτυχία εξαρτάται από το καλό design και την καλή συνεργασία. Επιλέξτε σωστά και ουσιαστικά τους ανθρώπους που θα πιστέψουν σε εσάς και είναι ικανοί να σχεδιάσουν λειτουργικά και αξιόπιστα, με επιτυχία και φρέσκια αντίληψη τη δική σας εταιρική ταυτότητα.

Το λογότυπο ως βασικό και κυρίαρχο στοιχείο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και στο μοτίβο για τις εφαρμογές της εταιρικής μας ταυτότητας. Η εφαρμογή του είναι η ταυτότητα μας και το ύφος που το διέπει αντιπροσωπεύει την αισθητική μας και συνάμα το concept που ακολουθούμε για τις εφαρμογές του. Κάθε εταιρία και ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει να έχει μια ολοκληρωμένη εταιρική εικόνα, ανάλογη με τις υπηρεσίες ή προϊόντα του. Για την προβολή μας με έντυπα μέσα ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας και των μέσων που χρησιμοποιούμε στα κοινωνικά δίκτυα, για εμπορικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, για τον κλάδο της συσκευασίας και της προϊοντικής ετικέτας, στα είδη και τα προϊόντα εστίασης, βιολογικά, ελαιόλαδο, τρόφιμα, ποτά , καλλυντικά κλπ κλπ. Η σωστή χρήση και σχεδίαση της είναι βασικό μέλημα για κάθε εταιρία.

Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ταυτότητα είναι τα εξής: Επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι αλληλογραφίας, εταιρική ή προϊοντική καταχώριση, έντυπα λογιστηρίου και εσωτερικής διακίνησης, μπλοκ σημειώσεων, ετικέτες, επιγραφή και Folder.

Κάντε εδώ κλικ και δείτε δείγματα σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας.

Μοναδική Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

Η διαδικασία και ο τρόπος εργασίας μας έως την τελική σχεδίαση περιλαμβάνει:

• Συλλογή, μελέτη και επεξεργασία υλικού, προσδιορισμός και ποιοτικά χαρακτηριστικά σχεδίασης.

• Επαγγελματικές προτάσεις για την γραφιστική σύνθεση της εταιρικής ταυτότητας με εγγυημένο αποτέλεσμα.

• Παράδοση τελικών αρχείων εταιρικής ταυτότητας σε υψηλή ανάλυση για χρήση σε κάθε είδους εφαρμογή.

• Επαγγελματικό Brand Design και δημιουργία μακετών από κορυφαίους γραφίστες.

• Κορυφαίο και βραβευμένο γραφιστικό αποτέλεσμα έως την τελική παράδοση της εταιρικής ταυτότητας.

• Eπαγγελματικό γραφιστικό σχεδιασμό χωρίς έτοιμα μοτίβα στη δημιουργική σύνθεση της.

• Εργαζόμαστε βάσει ιδέας και αναπτύσουμε τις προτάσεις μας , στοχευμένα και επαγγελματικά για το είδος και το σκοπό που εξυπηρετεί. Σχεδιασμός με κορυφαίο αποτέλεσμα design.

• Aνάπτυξη όλων των προτάσεων με δείγματα και προσχέδια χωρίς περιορισμό στις εικαστικές προτάσεις.

• Πλήρες δημιουργικό με ολοκληρωμένες εικαστικές προτάσεις για την οπτική εικόνα του τελικού έργου.

• Αξιολόγηση, μελέτη και προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών.

• Διάθεση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ανάλυσης για κάθε ηλεκτρονική & έντυπη χρήση.

• ΔΩΡΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 2 ΟΨΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ